E90Post
 


Evolution of Speed
 
BMW 3-Series (E90 E92) Forum > E90 / E92 / E93 3-series Technical Forums > BMW Coding > 2007 e90 Fog Light HID Bulb Check - Help coding outReply
 
Thread Tools Search this Thread
      05-03-2012, 02:39 PM   #1
Mark_h
New Member
2
Rep
28
Posts

Drives: BSM e90
Join Date: Dec 2011
Location: St. Paul, MN

iTrader: (0)

2007 e90 Fog Light HID Bulb Check - Help coding out

I searched but didn't find very much.
here's the original FRM Dump

Quote:
LENKWINKEL_UEBERSCHREITEN
wert_01
LENKWINKEL_UNTERSCHREITEN
wert_01
LENKSTOCK_UMSCHALT_VERZ
wert_01
U_POTI_DIMM_MIN
wert_01
U_POTI_DIMM_DELTA
wert_01
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
wert_01
POTI_DIMM_INVERS
nicht_aktiv
POTI_LWR_INVERS
nicht_aktiv
LEUCHTDICHTE_EXPO
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN
wert_02
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_VERLAENG
nicht_aktiv
AUTOM_LICHT_ABSCHALTUNG
nicht_aktiv
SP_NACHREG_LANGSAM
nicht_aktiv
SL_PARKL_UNTERSP_ABSCHALT
aktiv
WARNBLK_ENERGY_SAVE_MODE
aktiv
BI_XENON_FL_ABSCHALT_OPT
wert_02
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_02
BI_XENON_BEI_LH
nicht_aktiv
XENON_WIEDER_Z_AUS_PHASE
wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
wert_01
TASTVERH_BEL_WBL_MIN
wert_02
ZUWACHS_TASTVERH_WBL_BEL
wert_02
PWM_ANST_FL_BIXENON
wert_02
wert_03
CBD_ZEICHN_INDEX
wert_01
PRE_SLEEP_ZEIT
wert_01
BLINKIMPULS_WARNBLK
wert_01
BLINKIMPULS_CRASHBLK
wert_01
WERT_CRASHVERHALTEN
wert_01
CRASH_WARNBLINKEN
aktiv
CRASH_58G_EIN
aktiv
TIPP_BLK_LOESCHT_IMMER
aktiv
QUITT_BLK_ZU_CHECK
aktiv
QUITT_BLK_SICHERN
aktiv
QUITT_BLK_ENTSICHERN
aktiv
LENKWINKEL_BEI_KLR
aktiv
NOTLAUF_FKT_GESCHW
wert_01
NOTLAUF_FKT_TIMER
wert_01
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LM_1
wert_01
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
LICHT_AN_LED
nicht_aktiv
KEINE_PARKLICHT_FUNKT
nicht_aktiv
VIER_TUERER
aktiv
DRL_V_GEDIMMT
aktiv
AUTOM_LICHT_KONTROLLE
aktiv
GETRIEBE_HANDSCHALTER
aktiv
VORFELD_BEL_GEDIMMT
aktiv
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
nicht_aktiv
ABSCHALTUNG_RFS
nicht_aktiv
SIDEMARKER_US
aktiv
XENON_AL_VERBAUT
aktiv
BI_XENON_VERBAUT
aktiv
XENON_WIEDER_ZUEND
aktiv
FEHLERMELD_CC_RL_BL_1_L
aktiv
FEHLERMELD_CC_RL_BL_1_R
aktiv
FEHLERMELD_CC_RL_BL_2_L
aktiv
FEHLERMELD_CC_RL_BL_2_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_AL_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_AL_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BL_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BL_M_1
nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BL_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_H_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_H_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_V_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_V_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_FL_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_FL_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_KZL
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_NSL_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_NSL_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_NSW_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_NSW_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_RFS_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_RFS_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_SL_V_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_SL_V_R
aktiv
HALB/VOLLSCHRITT
halbschritt
IB_2MIN_OPTION
aktiv
IB_SOFTON_OPTION
aktiv
KALTUEBERW_RL_BL_1_L
aktiv
KALTUEBERW_RL_BL_1_R
aktiv
KALTUEBERW_RL_BL_2_L
aktiv
KALTUEBERW_RL_BL_2_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_AL_L
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_AL_R
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL_M_1
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_V_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_V_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSW_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSW_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RFS_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RFS_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_V_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_V_R
aktiv
LWR_ABS_MIN_STELLUNG_2
wert_02
LWR_ANSTEUERN
nicht_aktiv
LWR_FEHLER_BEWERTUNG
wert_01
LWR_HYSTERESE_START
wert_02
LWR_SCHRITTABSTAND_GRENZE
wert_01
LWR_SCHRITTE_STELLUNG_0
wert_02
LWR_SCHRITTE_STELLUNG_1
wert_02
LWR_SCHRITTE_STELLUNG_2
wert_02
LWR_TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
LWR_TESTBETRIEB
nicht_aktiv
LWR_TREIBER_CODIERUNG_2
wert_01
LWR_VORBESTROMUNG
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_BL_M_1
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_IB
wert_01
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
wert_01
TYP_FH_BEDIENBLOCK
aktiv
U_LWR_POTI_STELLUNG_0
wert_01
U_LWR_POTI_STELLUNG_1
wert_01
U_LWR_POTI_STELLUNG_2
wert_01
VERHALTEN_UEBERWACHUNG
wert_01
WARMUEBERW_RL_BL_1_L
aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_1_R
aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_2_L
aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_2_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_AL_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_AL_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_M_1
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_V_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_V_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_FL_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_FL_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_KZL
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSL_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSL_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSW_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSW_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RFS_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RFS_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_V_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_V_R
aktiv
XENON_LI
wert_02
DEF_HEIMLEUCHTEN_CKM
wert_02
DEF_QUITT_BLK_ENTSI_CKM
aktiv
DEF_QUITT_BLK_SICH_CKM
aktiv
DEF_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM
aktiv
DEF_ZYKL_TIPP_BLK_CKM
wert_01
AL_KL50_SCHUTZ
nicht_aktiv
ALC_ERR_BLK_FREQ
wert_01
wert_02
ALC_FAHRZEUG
aktiv
BFD_1_ALGORITHMUS
aktiv
BFD_1_BL_M_ERSCH_BILD
wert_01
BFD_1_BLINK_FREQ_AUS
wert_01
BFD_1_BLINK_FREQ_EIN
wert_01
BFD_1_ENTPRELL_ABS
wert_01
BFD_1_ENTPRELL_AX
wert_01
BFD_1_MIN_GESCHW
wert_01
BFD_1_NSL_ERSCH_BILD
wert_01
BFD_1_RL_BL_1_ERSCH_BILD
wert_00
BFD_1_RL_BL_2_ERSCH_BILD
wert_00
BFD_1_RL_BL_ERSCH_BILD
wert_01
BFD_1_STUFE_DELAY
wert_01
BFD_1_THERM_TIMEOUT
wert_02
BFD_1_WEGFALL
nicht_aktiv
BFD_1_WERT_AX_EIN
wert_02
BFD_1_WERT_AX_RUCK
wert_01
BFD_2_ALGORITHMUS
nicht_aktiv
BFD_2_BL_M_ERSCH_BILD
wert_01
BFD_2_BLINK_FREQ_AUS
wert_01
BFD_2_BLINK_FREQ_EIN
wert_01
BFD_2_ENTPRELL_ABS
wert_01
BFD_2_ENTPRELL_AX
wert_01
BFD_2_MIN_GESCHW
wert_01
BFD_2_NSL_ERSCH_BILD
wert_01
BFD_2_RL_BL_1_ERSCH_BILD
wert_00
BFD_2_RL_BL_2_ERSCH_BILD
wert_00
BFD_2_RL_BL_ERSCH_BILD
wert_01
BFD_2_STUFE_DELAY
wert_01
BFD_2_THERM_TIMEOUT
wert_01
BFD_2_WEGFALL
nicht_aktiv
BFD_2_WERT_AX_EIN
wert_02
BFD_2_WERT_AX_RUCK
wert_01
COMFORT_ACCESS_LICHT
aktiv
FAHRWEG_BORDSTEIN_AUTOM
wert_01
FL_ABSCHALT_OPT
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_ENABLE
aktiv
LICHT_AN_WARN_KL_R
aktiv
LICHT_AN_WARNUNG
aktiv
LOAD_DUMP_DIMM_WERL_BLK
wert_01
LOAD_DUMP_MAX_TIME
wert_01
LOAD_DUMP_PRELL
wert_03
LOAD_DUMP_SCHUTZ_AKTIV
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_BLK_Z
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_FL
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_KL58G
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_KZL
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_NSL
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_NSW
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_RFS
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_RL_BL_2
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_SL_V
aktiv
NOTLAUF_FKT_SCHALTERSTELL
aktiv
OPTIONEN_SL_ABSCH
wert_04
PWM_ANST_RL_BL_1_BL
wert_01
PWM_ANST_RL_BL_2_BL
wert_01
PWM_ANST_RL_BL_BL
wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_NSL_SL
wert_01
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_SL_V_AL
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL_V_FL
wert_01
RL_BL_1_BREMSL_FKT
nicht_aktiv
RL_BL_1_PARKL_FKT
aktiv
RL_BL_1_PO_RL_FKT
aktiv
RL_BL_2_BREMSL_FKT
nicht_aktiv
RL_BL_2_PARKL_FKT
nicht_aktiv
RL_BL_2_PO_RL_FKT
aktiv
RL_BL_BREMSL_FKT
aktiv
RL_BL_PARKL_FKT
nicht_aktiv
RL_BL_PO_RL_FKT
nicht_aktiv
SICHERHEITS_FZG_LM
nicht_aktiv
SL_V_PARKL_FKT
aktiv
SL_V_PO_RL_FKT
aktiv
SPIEGEL_BORDSTEIN_AUTOM
aktiv
SPIEGEL_EINKLAPPEN
aktiv
SPIEGEL_ELEKTROCHROM
aktiv
SPIEGEL_HEIZUNG
aktiv
SPIEGEL_KOMFORT_EINKLAPP
nicht_aktiv
SPIEGEL_MEMORY
aktiv
SPIEGEL_STAND_HEIZUNG
aktiv
STANDVERBRAUCHER_ANMELDEN
nicht_aktiv
UMSCHALTOPT_LICHTSCHALTER
wert_02
BFD_1_BFD_AUSG_ERSCH_BILD
wert_01
BFD_2_BFD_AUSG_ERSCH_BILD
wert_01
KL_VA_EIN_BEI_ENTRIEGELN
nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_AL
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BFD_AUSG
wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_H
wert_02
wert_04
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_V
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_FL
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_KZL
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_NSL
wert_01
wert_04
PWM_ANSTEUERUNG_NSW
wert_02
wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_RFS
wert_01
wert_04
PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_1
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_2
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL_V
wert_01
ALC_CC_ALC_ERR_OFF
nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BFD_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BFD_R
aktiv
FH_CC_MELDUNGEN
aktiv
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BFD_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BFD_R
aktiv
PANIKMODUS_EKS
nicht_aktiv
TUERAUF_STOP_MAUT
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BFD_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BFD_R
aktiv
QUITT_BLK_IGNORE_MOTORH
aktiv
SL_BL_CC_MELD_E8X
nicht_aktiv
TIPP_BLK_ABBRUCH
aktiv
GESCHW_ASP_AUTO_AUSKLAPP
wert_01
UNP_HEIMLEUCHTEN_CKM
wert_02
UNP_QUITT_BLK_ENTSI_CKM
aktiv
UNP_QUITT_BLK_SICH_CKM
aktiv
UNP_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM
aktiv
UNP_ZYKL_TIPP_BLK_CKM
wert_01
ABSCHW_D_TAU_HI
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
ABSCHW_D_TAU_LO
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
ABSCHWAECH_D_TAU
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
ABSTELLPOS_CUSTOM
nicht_aktiv
ABSTELLPOS_SMC
aktiv
AEND_V_SCHWENK_N_AUSSEN
wert_03
wert_05
wert_06
wert_10
wert_12
ALC_ABSENKUNG_10_KM/H
wert_01
wert_02
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
ALC_ABTASTRATE_DYN
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
ALC_ABTASTRATE_TREND
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
ALC_ABWEICHUNG_TREND
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
ALC_ANHEBUNG_175_KM/H
wert_01
wert_02
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
ALC_AUSWERT_GRADIENT
aktiv
ALC_AUSWERT_PROP_ABWEICH
aktiv
ALC_DAUER_DYN_NACHFUEHR
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
ALC_DEF_LWR_SENSOR_HI
wert_01
wert_04
wert_07
wert_12
ALC_DIFFERENZ_MSP_DYN_STA
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
ALC_EINSCHALTBEDINGUNG
wert_01
ALC_EPSILON_DELTA_A
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
ALC_EPSILON_DELTA_AV
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
ALC_GRADIENT_SCHLECHTWEG
nicht_aktiv
ALC_HOEHENWEG
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_HI
wert_12
wert_14
wert_15
wert_16
wert_19
wert_25
ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_VO
wert_05
wert_06
wert_12
wert_24
ALC_KLS_ENABLE
aktiv
ALC_LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
ALC_LWR_VORZEICHEN
nicht_aktiv
ALC_MIN_STEIGUNG_VZ_WECHS
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
ALC_MINDESTANZAHL_VZ_WECH
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
ALC_MITTELUNGSINT_VZ_WECH
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
ALC_MITTELUNGSINTERV_DYN
wert_10
wert_12
ALC_MITTELUNGSINTERV_TREN
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
ALC_NACHLAUF_SCHLECHTWEG
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
ALC_OFFSET_LWR
wert_12
ALC_SAETT_TIMER_SCHLECHTW
aktiv
ALC_SCHW_GRAD_BESCHLEUNIG
wert_10
wert_12
ALC_SCHW_GRAD_BREMSEN
wert_09
wert_10
wert_12
wert_19
wert_22
ALC_SCHW_GRAD_SCHLECHTWEG
wert_01
ALC_SCHW_PROP_ABWEICHUNG
wert_10
wert_11
wert_12
wert_16
ALC_SCHW_TREND
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
ALC_SCHWENK_LATCH
aktiv
ALC_VMAX_BESCHLEUNIGUNG
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
ALC_VMAX_BREMSEN
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
ALC_VMIN_BESCHLEUNIGUNG
wert_02
wert_03
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
ALC_VMIN_BREMSEN
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
AUTO_LWR_ENABLE
aktiv
BLEND_CHECK_IST_WINKEL
aktiv
BLEND_CHECK_SOLL_WINKEL
nicht_aktiv
C_METER_NACH_INNEN_HI
wert_10
wert_12
CAN_11H
nicht_aktiv
CHECK_FGN_SMC_ALC_OFF
aktiv
CHECK_SMC_ERROR
aktiv
CKM_ALC
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
CKM_ALC_DEF
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
D_TAU_MITTEL_GIERR
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
D_TAU_MITTEL_LENKW
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
DRIFT_DEKR
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
DRIFT_INKR
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
DRIFT_SCHWELLE
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
DYNAM_LWR_ENABLE
aktiv
ERR_LWR_L_IGNORIEREN
nicht_aktiv
ERR_LWR_R_IGNORIEREN
nicht_aktiv
ERR_SCHWENK_L_IGNORIEREN
nicht_aktiv
ERR_SCHWENK_R_IGNORIEREN
nicht_aktiv
FZG_RADSTAND
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
IK_BUS_TEILNEMER
nicht_aktiv
KEINE_L_R_SYNCHRONISATION
nicht_aktiv
KENNL_MAX_UEBERST
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
KENNL_REDUZ_MAX_SCHWENK
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
KLASSIF_DRIFT_ENA
aktiv
KLASSIF_LENKM_ENA
aktiv
KLASSIF_UEBERST_ENA
aktiv
KLS_BEI_AL_AKTIV
nicht_aktiv
LENK_UEBERSETZUNG
wert_13
wert_14
wert_16
wert_17
wert_18
LENK_UEBERSETZUNG_LO
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
wert_18
wert_19
LICHTZ_R_L_FAKTOR
wert_02
wert_03
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
LINKSVERKEHR
nicht_aktiv
LWR_ABSTELLPOS
wert_01
MAX_DELTA_KEINE_VERR
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
MAX_SW_SCHWENK_V_HORIZ
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
MAX_SW_SCHWENK_V_VERTI
wert_02
wert_05
wert_06
wert_09
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_27
MAX_SW_SCHWENK_W_AUSSEN
wert_11
wert_13
MAX_SW_SCHWENK_W_INNEN
wert_01
wert_04
wert_07
wert_08
wert_10
wert_11
wert_12
MAX_VERRINGERUNG_V_SCHW
wert_02
wert_03
wert_05
wert_06
wert_10
wert_12
wert_18
MERKM_1_BEGR
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
MERKM_1_DEKR
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
MERKM_1_INKR
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
MERKM_1_MAX
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
MIN_DELTA_MAX_VERR
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
MIN_SW_SCHWENK_V_HORIZ
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
MIN_SW_SCHWENK_V_VERTI
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_20
NORM_LEUCHTWEITE
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
OHNE_GIERRATE
nicht_aktiv
RAUSCH
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
RECHTSVERKEHR
aktiv
REDUZIERUNG_V_SCHWENK_HI
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
REDUZIERUNG_V_SCHWENK_LO
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
SCHALTER_R_GANG
nicht_aktiv
SCHW_TAU_LW_GR
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
SW_NULL_BEREICH
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
T_F_GIERRATE_DEF
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
T_FILTER_DYN_LZ
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
T_FILTER_GIERRATE
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
T_FILTER_LENKWINKEL
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
T_FILTER_TAU_LW
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
T_FILTER_UEBERST
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
T_FILTER_V_VEH
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
TAU_ABSCHWAECHUNG
wert_09
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
wert_22
V_HI_ABSCHW_D_TAU
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
V_HI_AENDER_LENK_UEBERS
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
V_HI_RED_SCHWENK_W
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
V_HI_REDUZIER_V_SCHWENK
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
V_HI_SW_MITLENKEN
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
V_HI_SW_NACH_INNEN
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
V_HI_TAU_GIERRATE
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
V_LO_ABSCHW_D_TAU
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
V_LO_AENDER_LENK_UEBERS
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
V_LO_RED_SCHWENK_W
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
V_LO_REDUZIER_V_SCHWENK
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
V_LO_SW_MITLENKEN
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
V_LO_SW_NACH_INNEN
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
V_LO_TAU_GIERRATE
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
V_M_HI_REDUZIER_V_SCHWENK
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
V_M_LO_REDUZIER_V_SCHWENK
wert_09
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
V_REFERENZLAUF_EN
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
WINKEL_BLENDUNG
wert_02
ZEITK_TRIGGER1
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
GRENZWERTE_UEBERWACHUNG
wert_01
KURZSCHL_WIERHOL_ZAEHLER
wert_01
KURZSCHLUSS_CHECK_DISA
wert_01
wert_02
KURZSCHLUSS_CHECK_TIME
wert_01
KURZSCHLUSS_DIAGNOSE_OPT
nicht_aktiv
KURZSCHLUSS_ENTPRELL
wert_01
XENON_WIEDERHOL_Z_OPT
nicht_aktiv
NACHLAUF_KLEMME_VA
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_VFB
wert_01
USA_REVERSE
aktiv
NSL_VERBAU_OTP
wert_01
ASP_KEY_MEM_OHNE_MASTER
nicht_aktiv
DUAL_SP___BFD_L
nicht_aktiv
DUAL_SP___BFD_R
nicht_aktiv
DUAL_SP__AL_L
nicht_aktiv
DUAL_SP__AL_R
nicht_aktiv
DUAL_SP__BL_L
nicht_aktiv
DUAL_SP__BL_M_1
nicht_aktiv
DUAL_SP__BL_R
nicht_aktiv
DUAL_SP__BLK_H_L
nicht_aktiv
DUAL_SP__BLK_H_R
nicht_aktiv
DUAL_SP__BLK_V_L
nicht_aktiv
DUAL_SP__BLK_V_R
nicht_aktiv
DUAL_SP__FL_L
aktiv
DUAL_SP__FL_R
aktiv
DUAL_SP__KZL
aktiv
DUAL_SP__NSL_L
aktiv
DUAL_SP__NSL_R
aktiv
DUAL_SP__NSW_L
aktiv
DUAL_SP__NSW_R
aktiv
DUAL_SP__RFS_L
nicht_aktiv
DUAL_SP__RFS_R
nicht_aktiv
DUAL_SP__RL_BL_1_L
nicht_aktiv
DUAL_SP__RL_BL_1_R
nicht_aktiv
DUAL_SP__RL_BL_2_L
nicht_aktiv
DUAL_SP__RL_BL_2_R
nicht_aktiv
DUAL_SP__SL_V_L
aktiv
DUAL_SP__SL_V_R
aktiv
DUAL_SP_PARAMETER
wert_01
GESCHW_DOWN
wert_01
GESCHW_UP
wert_01
HECKD_REV_BLK_DOPPELB
aktiv
HECKDECK_REVERS_BLK
wert_01
LWR_DIAG_PARAM
wert_02
LWR_HEBEL
wert_01
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
LWR_TERMO_MODEL_EIN
aktiv
MAX_GESCHW_EINKLAPPEN_2
wert_01
PROZENT_EE
wert_01
SP_GRENZE
wert_01
TASTVERH_BEL_FLC_LED
wert_02
ZUWACHS_TASTVERH_FLC_LED
wert_02
FSP_ISP_SPERREN
wert_03
FSP_MASKIERUNG
wert_01
wert_02
ISP_MASKIERUNG
wert_01
RECHTS_LENKER_ASP
nicht_aktiv
RECHTS_LENKER_FH_H
nicht_aktiv
RECHTS_LENKER_FH_V
nicht_aktiv
ASP_LIN_VERBAUT
aktiv
BFD_BREMSL_FKT
aktiv
CC_MELD_BFD_BL
aktiv
CC_MELD_NSL_BFD
aktiv
CC_MELD_NSL_SL
nicht_aktiv
PWM_SIDEMARKER_BLK_V
wert_03
BFD_ERS_DEF_RL_BL
nicht_aktiv
BFD_ERS_DEF_RL_BL_1
aktiv
PWM_BFD_ALS_SL
wert_02
PWM_NSL_ODER_BFD_ALS_BL
wert_02
SL_BL_ERS_DEF_RL_BL_1
aktiv
NSL_ERS_DEF_RL_BL_1
nicht_aktiv
KEINE_ENTRFLANKE_4_IB
nicht_aktiv
ALC_DISABLE_AUSGL_NICK_GW
aktiv
IBUS_R_GANG
nicht_aktiv
ENABLE_GURTBRINGER
nicht_aktiv
GB_DELTA_POS
wert_01
GB_GESCHW
wert_01
GB_POS_AUS
wert_01
GB_T_EINFAHREN
wert_01
GB_T_NOTLAUF
wert_01
wert_02
GB_USE_SBE
nicht_aktiv
MEM_POS_ANFAHREN
wert_01
BEHOERDENFZG
nicht_aktiv
BEHOERDFZG_FL_ASYNCHR
nicht_aktiv
FL_ASSIST_CC_NOT_AKTIV
aktiv
FL_ASSIST_DEF_AKTIV
nicht_aktiv
FL_ASSIST_FUNKTIONS_ANZ
nicht_aktiv
FL_ASSIST_ZUST_22_32
nicht_aktiv
FL_AUS_BEI_BIX_IN_S_FLC
nicht_aktiv
SMART_BEAM
nicht_aktiv
SMART_BEAM_ZUSTAND
nicht_aktiv
SL_ABSCH_OHNE_ECE
aktiv
CC_MELD_PARKLICHT
aktiv
BROSE_FH_FRM_0
wert_02
BROSE_FH_FRM_1
wert_01
wert_02
BROSE_FH_FRM_10
wert_02
BROSE_FH_FRM_11
wert_02
BROSE_FH_FRM_12
wert_02
BROSE_FH_FRM_13
wert_02
BROSE_FH_FRM_14
wert_01
wert_02
BROSE_FH_FRM_15
wert_01
wert_02
wert_03
BROSE_FH_FRM_2
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
BROSE_FH_FRM_3
wert_02
BROSE_FH_FRM_4
wert_02
BROSE_FH_FRM_5
wert_02
BROSE_FH_FRM_6
wert_02
BROSE_FH_FRM_7
wert_01
wert_02
BROSE_FH_FRM_8
wert_01
wert_02
BROSE_FH_FRM_9
wert_02
MAX_BETAETIGUNG_FOMEHO
wert_02
SL_VERZOEGERUNG
wert_02
I changed these parameters and still get them turning off after 10-15 seconds.

Quote:
FEHLERMELDUNG_CC_NSW_L
nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_NSW_R
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSW_L
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSW_R
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSW_L
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSW_R
nicht_aktiv
Appreciate 0
      05-03-2012, 02:42 PM   #2
icucCoding
Banned
6
Rep
96
Posts

Drives: X5, ALL4S
Join Date: May 2012
Location: Madison, WI

iTrader: (3)

The value that you changed should work. NSW is for fog lights.
Appreciate 0
      05-03-2012, 02:47 PM   #3
Mark_h
New Member
2
Rep
28
Posts

Drives: BSM e90
Join Date: Dec 2011
Location: St. Paul, MN

iTrader: (0)

Quote:
Originally Posted by icucCoding View Post
The value that you changed should work. NSW is for fog lights.
Yeah, That's why I'm asking the question if I missed anything
Appreciate 0
      05-03-2012, 02:56 PM   #4
cn555ic
cn555ic's Avatar
United_States
-132
Rep
18,311
Posts

Drives: 335i
Join Date: Jun 2007
Location: US

iTrader: (6)

Send a message via Yahoo to cn555ic
interesting these should work
Appreciate 0
      05-04-2012, 01:28 AM   #5
VTECaddict
Where'd my VTEC go?
VTECaddict's Avatar
United_States
447
Rep
6,069
Posts

Drives: 06 330i 6MT
Join Date: Mar 2009
Location: Seattle, WA

iTrader: (4)

I think I read on here somewhere you need to code and modify the PWM signal to the fogs.
__________________
AW/Terra | ZSP | ZPP | ZCW | iDrive | CA
Mods: BC BR coilovers | Blacklines | M-tech rear | dual exhaust | M3 steering wheel | BMW SSK | ZHP shift knob | High-kick CF spoiler | NBT Retrofit
M3 front control arms | M3 rear guide rods | Manzo rear toe and camber links | Monroe rear shock mounts | Varrstoen ES1 19x9.5+20 Front, 19x11+25 rear
Appreciate 0
      05-05-2012, 01:22 PM   #6
Mark_h
New Member
2
Rep
28
Posts

Drives: BSM e90
Join Date: Dec 2011
Location: St. Paul, MN

iTrader: (0)

Quote:
Originally Posted by VTECaddict View Post
I think I read on here somewhere you need to code and modify the PWM signal to the fogs.
This is what I'm thinking too, but I'm not sure which values to set them to.
Appreciate 0
      06-02-2012, 08:43 PM   #7
dih5024
New Member
0
Rep
20
Posts

Drives: Bmw 335i
Join Date: Aug 2010
Location: Philadelphia

iTrader: (0)

Anybody find out how to edit the pwn signal yet?
Appreciate 0
      08-02-2012, 03:58 PM   #8
TigerJK37
New Member
TigerJK37's Avatar
5
Rep
25
Posts

Drives: Alpine white e90
Join Date: Jul 2011
Location: DMV

iTrader: (0)

Fog Issue

did anyone figure it out. I have the same issue.
Appreciate 0
      08-08-2012, 11:06 AM   #9
TigerJK37
New Member
TigerJK37's Avatar
5
Rep
25
Posts

Drives: Alpine white e90
Join Date: Jul 2011
Location: DMV

iTrader: (0)

I guess not.
Appreciate 0
      01-20-2013, 02:19 AM   #10
braveplayer3160
Enlisted Member
1
Rep
45
Posts

Drives: 328I Coupe
Join Date: Aug 2011
Location: LA

iTrader: (1)

here's the answer.

http://www.e90post.com/forums/showth...ttodata+coding
Appreciate 0
Reply

Bookmarks

Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT -4. The time now is 11:35 PM.
e90post
Powered by vBulletin® Version 3.7.0
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
1Addicts.com, BIMMERPOST.com, E90Post.com, F30Post.com, M3Post.com, ZPost.com, 5Post.com, 6Post.com, 7Post.com, XBimmers.com logo and trademark are properties of BIMMERPOST